Намери хотел в BG

Пещера Лепеница

Пещера Лепеница

Пещера Лепеница е разположена в местността Маркашница в Западните Родопи, на 12км югозападно от балнеокурорта Велинград.  Пещерата лежи в подножието на връх Сюткя, на 975 метра средна надморска височина. Както е често наричана, Сухата пещера е сред най-слабо изследваните пещери в страната. До пещерата може да се достигне както от Велинград, така и от Ракитово.

Три етажната пещера е с дължина от 1525 метра, от които 1356 метра са проучени от   специалисти. На 10 октомври 1963 год. пещерата Лепеница е официално обявена за природна забележителност.

През първия етаж с размери от 273 метра, протичат подземните води на река Лепеница със скорост от 1600м. в час. В пещерата се подържа постоянна температура от 10ºC.Част от водите се използват за задоволяване нуждите от водоснабдяване на курорта Велинград.

Като заместител на естествения вход на пещерата, който е потопен под вода е изкуствено създаден нов еднометров вход.

За разлика от първия етаж, втория е сухи, в него посетителите могат необезпокоено да се насладят на неподправената естествена красота на пещерните образувания на Лепеница, наситени с неповторимо цветово разнообразие.

Втори етаж на пещерата се отличава с разнообразието си на пещерни образования, както и четирите си пещерни езера, които могат да се наблюдават в дъждовните периоди от годината, а в по-сухите може да се видят само 2 от езерата. Третия етаж е сух, но за жалост недостъпен за посещения от посетители.

Пещерата е наситена с редки природни ценности, тук се срещат накипни кори, както и множество синтрови навлеци по течението на подземната река Лепеница, наситени с редки пещерни бисери, които се считат за едни от най-ценните природни образувания изложени в Природно научния музей в София.

Редките пещерни кратери на Лепеница, могат да се видят само в още една пещера в Европа, разположена във Франция.

Пещерата се отличава с богата флора и фауна. Лепеница е дом и естествен хабитат на 24 вида животни, 8 от които прилепи, 6 животински вида от рода на троглобионтите могат да се наблюдават само в пещерите и четири уникални животински вида които не може да се видят никаде другаде в целия свят.

Лепеница е една от най-уникалните пещери в нашата страна, но за съжаление не е благоустроена и се класифицира, като трудно достъпна. В продължение на 50 год. пещерата не е била достъпна за посетители, сега това се извършва по-предварително зададени маршрути и строго установени правила. При посещение на пещерата е нужна специална подготовка и екипировка, задължително условие е присъствието на водач и допускане на групи до 10 души.

Пещера Лепеница е разположена в местността Маркашница в Западните Родопи, на 12км югозападно от балнеокурорта Велинград. Пещерата лежи в подножието на връх Сюткя, на 975 метра средна надморска височина. Както е често наричана, Сухата пещера е сред най-слабо изследваните пещери в страната.

уеб дизайн